About It's Nice to Meet You!

Martine Depypere , geboren tussen kunst en kunstenaars

is vooral geboeid door de mens , zijn gedrag en zijn diepere emoties .

Zij schildert vooral portretten waarvan de ogen echtheid , openheid en emotie uitstralen .

Martine volgde een kunstopleiding in het Hoger Sint Lucasinstituut te Gent waar zij de opleiding Grafische kunsten volgde , gevolgd door een D-cursus

met de aanvankelijke bedoeling les te geven .

Later volgde zij ook nog een opleiding Analytisch tekentherapeut , waar alweer de interesse in de mens centraal staat .

Sinds eind jaren 90 legt zij zich volledig toe op het tekenen en schilderen .

Martine Depypere, born between art and artists,

is especially fascinated by man, his behavior and his deeper emotions.

She mainly paints portraits whose eyes radiate authenticity, openness and emotion.

Martine followed an art course at the Higher Sint Lucas institute in Ghent where she studied Graphic Arts, followed by a D course

to teach with the initial intention.

Later she also attended an Analytical Sign Therapist training, in which the interest in people is central again.

Since the end of the 90s she has been fully committed to drawing and painting.


Copyright © Martine Depypere